Instrukcja zakładania konta w Office 365
dla uczniów
Procedura zakładania konta zależy od tego czy uczeń ma ukończone 18 lat.


Część 1.
Jeśli uczeń nie ma ukończonych 18 lat to Rodzic/Opiekun musi najpierw wyrazić zgodę na utworzenie konta ucznia

Rodzic/Opiekun wykonuje poniższe operacje:

1. wchodzi na stronę pod adresem
https://edu.erzeszow.pl/O365Web/Account/Permission

2. loguje się używając danych konta rodzica wykorzystywanych w dzienniku elektronicznym, (czyli login i hasło rodzica tak jak do dziennika elektronicznego, jeśli rodzic nie ma konta w edzienniku to trzeba założyć zgodnie z instrukcją ) klika zgodę na warunki i zaloguj.

3. zaznacza dziecko/dzieci którym chce udzielić pozwolenia na korzystanie z usługi Office 365 i klika Zatwierdź.Część 2.
Jeśli rodzic wyraził zgodę (wg instrukcji powyżej)

lub uczeń ma ukończone 18 lat.Uczeń wykonuje poniższe operacje:

1. wchodzi na stronę pod adresem
https://edu.erzeszow.pl/O365Web/Account/Create

2. loguje się używając danych konta ucznia wykorzystywanych w dzienniku elektronicznym, (czyli login i hasło ucznia tak jak do dziennika elektronicznego)
Uwaga! Nie wpisujemy żadnego adresu e-mail
Adres e-mail zostanie za chwilę wygenerowany automatycznie przez system i wyświetlony później.

klika zgodę na warunki i zaloguj.

3. w kolejnym oknie wyświetlony zostaje utworzony nowy adres e-mail do Office 365 (tworzony automatycznie przez system),

który dla przykładowego nazwiska ANDrzej KOWalski będzie wyglądał tak andkow.573@edu.erzeszow.pl

NALEŻY go zapisać (lub ZROBIĆ ZDJĘCIE).

Patrzymy i sprawdzamy czy w naszym loginie jest ciąg znaków @edu.erzeszow.pl

4. Uczeń sam tworzymy sobie i wpisujemy dwukrotnie hasło, zgadza się na warunki i potwierdza.Po utworzeniu konta logujemy się do Office 365 za pomocą adresu https://edu.erzeszow.pl/o365Web

Po zalogowaniu ekran wygląda tak

UWAGA!
Nie ma potrzeby instalować pakiet Office 365.
Wystarczy pracować za pomocą przeglądarki internetowej w chmurze internetowej.


C 500