Zespół Szkół Sportowych w Rzeszowie
ul. Hetmańska 38


Raporty z ewaluacji


Uczniowie Optivum Net+   UONET+   firmy Vulcan


Dla Uczniów i RodzicówPrezentacja Rzeszów 2013

WspółpracaSiatkówkaLekkoatletyka

SiatkówkaSiatkówka
Biuletyn Informacji PublicznejKonkursy 2015/2016


Konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 2015/2016 - wymagania konkursowe

Szkolne konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2015/2016


20.06.2016
Wyniki konkursu chemicznego Model 3d budowy atomu pierwiastka chemicznego
Foto
20 czerwca zostały ogłoszone wyniki szkolnego konkursu chemicznego Model 3d budowy atomu pierwiastka chemicznego, w którym uczestniczyli uczniowie klas pierwszych gimnazjum. Uczniowie wykonali bardzo oryginalne modele atomów, wykazali się dużą wyobraźnią i kreatywnością. Laureatom konkursu wręczono dyplomy oraz nagrody książkowe.

I miejsce: Anika Wojciechowska klasa I b - model atomu radu
II miejsce: Zuzanna Zbrożek klasa I b - model atomu węgla
III miejsce: Mikołaj Słotarski klasa Ic - model atomu siarki

Wyróżnienia:
Natalia Szczur kl. I b, Justyna Szyszka kl. I b, Bernard Szczygieł kl. I b,
Nataniel Kwoka kl. I a, Miłosz Lis kl. I a.

Dziękuję za udział wszystkim uczniom, a nagrodzonym gratuluję sukcesu!

Organizator konkursu Barbara Józefczyk27.04.2016
WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI I POEZJI ŚPIEWANEJ IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO – XIII EDYCJA
Foto
Już po raz trzynasty gościliśmy w naszej szkole uczniów szkół gimnazjalnych Rzeszowa i województwa podkarpackiego, na Konkursie Recytatorskim i Poezji Śpiewanej im. K. K. Baczyńskiego. Z zadowoleniem stwierdzamy, że impreza cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, o czym świadczy stale rosnąca liczba uczestników. W tym roku zgłosiło się 55 recytatorów z 25 szkół. Ponadto w kategorii poezja śpiewana wystąpiło 14 uczestników z 10 szkół.

Występy oceniało jury w składzie: pani dr Beata Romanek z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego, pan Ryszard Szetela, aktor i animator kultury z rekomendacji WDK w Rzeszowie oraz pani mgr Anna Długosz nauczycielka przedmiotów artystycznych w naszej szkole. Podsumowując konkurs przewodniczący jury pan Ryszard Szetela podkreślił wysoki poziom recytacji uczestników i ich zaangażowanie w interpretację poezji Baczyńskiego. Podzielił się także z uczestnikami swoim doświadczeniem w pracy scenicznej i cennymi wskazówkami ze swojego warsztatu aktorskiego.

Oto lista zwycięzców w kategorii RECYTACJA:
I miejsce – MATEUSZ CIURKOT z Publicznego Gimnazjum w Nagoszynie
II miejsce – ALEKSANDRA MAŁECKA z Gimnazjum
im. Świętej Królowej Jadwigi w Wólce Podleśnej
III miejsce – DOMINIKA ADAMSKA z Gimnazjum Nr 14 w Rzeszowie

Wyróżnieni zostali:
KINGA MASTEJ z Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie
MARLENA BARAN Publicznego Gimnazjum im. Świętego Jana Pawła II w Tyczynie
ANNA SZELIGA z Gimnazjum im. kard. S. Wyszyńskiego w Głogowie Małopolskim
BARTOSZ RUŁKA z Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie
SZYMON UKRAIŃSKI z Gimnazjum Sportowego w Rzeszowie


W kategorii POEZJA ŚPIEWANA laureatami zostali:
I miejsce – KORNELIA RZUCIDŁO z Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie
II miejsce – ZESPÓŁ WOKALNY z Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Łańcucie
III miejsce – SONIA ŁOPATA z Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:
FILIP FALUSZCZAK z Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie
BARBARA SIEDLECKA z Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie
ŻANETA KOSIOR z Gimnazjum w Zespole Szkół w Zaczerniu


Nagrody rzeczowe i poczęstunek dla laureatów i wyróżnionych zostały ufundowane przez Dyrekcję i Radę Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie oraz księgarnie MATRAS S. A. i NOVA Sp. z o. o. Sp. K. w Rzeszowie. Dużym zaszczytem dla naszej szkoły jest Honorowy Patronat, który nad konkursem sprawują: Prezydent Miasta Rzeszowa, Wojewoda Podkarpacki, Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego. Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom i zapraszamy za rok.

Organizatorami konkursu byli: mgr Władysława Sieczkowska, mgr Elżbieta Bazan11.04.2016
SZKOLNY KONKURS CHEMICZNY DLA KLAS I GIMNAZJUM
MODEL 3D BUDOWY ATOMU PIERWIASTKA CHEMICZNEGO

Foto
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przedmiotem oraz pogłębianie wiedzy chemicznej.

1. Zadaniem uczestnika będzie wykonanie modelu 3D budowy atomu wybranego pierwiastka o liczbie atomowej od 5 do 20 z ogólnie dostępnych materiałów, dowolną techniką.

2. Do pracy należy dołączyć informację o wybranym pierwiastku chemicznym: nazwa, symbol, konfiguracja elektronowa, właściwości fizyczne, występowanie i zastosowanie.

3. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: poprawność merytoryczna, ciekawy, oryginalny sposób przedstawienia oraz estetyka wykonania.

4. Prace należy składać do dnia 13 maja 2016 r. do nauczyciela chemii mgr Barbary Józefczyk.

5. W konkursie przewidziane są dyplomy oraz wyróżnienia.

Zachęcam do licznego udziału!


Barbara Józefczyk


1.04.2016
Konkurs ortograficzny O pióro Dyrektora szkoły
Foto
W piątek, 1.04.2016 r. zostały ogłoszone wyniki II edycji konkursu ortograficznego O pióro Dyrektora szkoły, w którym uczestniczyli uczniowie klas pierwszych gimnazjum.

Do drugiego etapu zakwalifikowali się: Miłosz Michałek, Dariusz Szobak, Maciej Kowal, Krystian Kuźmiak (kl. I a), Anita Wojciechowska, Jagoda Szetela, Martyna Smolińska, Martyna Żurawska, Julia Misiołek, Emilia Brągiel, Jakub Kozdrański (kl. I b) oraz Michał Suchomski, Mateusz Raszka, Seweryn Kłoskowicz, Wojciech Baszak, Maja Stasicka (kl. I c).

Jury konkursu wyróżniło troje pierwszoklasistów, przyznając:
I miejsce Anicie Wojciechowskiej,
II Miłoszowi Michałkowi,
III Jagodzie Szeteli.

W uroczystym wręczeniu nagród oraz pamiątkowych dyplomów wziął udział Pan Dyrektor Wojciech Wilk, gratulując wszystkim pięknej rywalizacji na niwie polskiej ortografii.

Konkurs zorganizowały: Natasza Prokop, Lucyna Bialic-Paœciak


L.B.


15.03.2015
Podkarpackie Trzyma Formę
Foto
Serdecznie zachęcamy wszystkich uczniów Gimnazjum Sportowego do uczestnictwa w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pod hasłem Podkarpackie Trzyma Formę, którego organizatorem jest Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Rzeszowie. Zachęcamy uczniów do przygotowania pracy plastycznej - plakatu przedstawiającego tematykę zdrowego stylu życia w aspekcie:

zdrowego odżywiania i zbilansowanej diety;
aktywności fizycznej;
kreowania wizerunku człowieka wolnego od szkodliwych uzależnień.

Prace plastyczne przygotowane powinny być w formacie A3/A2 oraz każda praca powinna posiadać swój tytuł. Każdy uczestnik może przygotować maksymalnie 2 prace.

Prace należy dostarczyć do 13 maja 2016 r. do mgr Agnieszki Muszyńskiej - Dral.

AMD12.02.2016
KONKURS Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO SYMBOLE ROSJI

Ogłaszam konkurs Symbole Rosji na najlepszą pracę plastyczną.

Warunki uczestnictwa:
1. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej promującej Symbole Rosji
2. Praca może być wykonana dowolną techniką płaską, w formacie nie mniejszym, niż A3
3. Praca powinna być opisana w następujący sposób: imię i nazwisko ucznia, klasa, oraz imię i nazwisko nauczyciela.
4. Termin złożenia prac upływa 11 marca 2016 r.
5. Prace należy oddać nauczycielowi z języka rosyjskiego do sali 302.
6. Jeden projekt może przygotować jedna osoba.
7. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów GS i LO.
8. Ogłoszenie wyników odbędzie się 18 marca 2016 r na II Wojewódzkim Konkursie Piosenki Rosyjskiej o godzinie 12 na małej sali gimnastycznej w naszej szkole.

Zapraszam do licznego udziału - nauczyciel języka rosyjskiego

Kinga Maciołek-Rzucidło


11.01.2016
Mateusz Ściurka zwycięzcą V  Edycji Wojewódzkiego Konkursu
Tożsamość i pamięć. Stan wojenny

Foto
9 stycznia 2016 r. w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Rejtana w Rzeszowie odbyło się Spotkanie Opłatkowe Solidarności Oświatowej, podczas którego wręczono nagrody zwycięzcom V Edycji Wojewódzkiego Konkursu Tożsamość i pamięć. Stan wojenny. Został on zorganizowany przez Organizację Międzyzakładową NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie. Skierowany był do uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Celem przedsięwzięcia było przede wszystkim: poznawanie przez młodzież historii najnowszej - czasów stanu wojennego oraz zachowanie pamięci o tych, którzy swoim zaangażowaniem i determinacją dają przykład młodemu pokoleniu jak żyć dzisiaj. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie i Podkarpacki Kurator Oświaty. Patronat medialny udzieliły: Radio Rzeszów i Radio VIA.

Wśród zaproszonych na uroczystość gości byli: Biskup Rzeszowski Jan Wątroba, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, podkarpaccy posłowie: Wojciech Buczak i Krystyna Wróblewska, przedstawiciele władz samorządowych, placówek oświatowych i regionalnej Solidarności.

Komisja konkursowa w składzie: dr Dariusz Zięba - wicedyrektor PCEN w Rzeszowie, mgr Małgorzata Gliwa - pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, mgr Bogusława Buda - egzaminator OKE w Krakowie przyznała I miejsce uczniowi klasy II b Gimnazjum Sportowego w Rzeszowie Mateuszowi Ściurce za reportaż pt. Stan wojenny – małe miasto, zwykli ludzie.

Uczeń naszej szkoły, przygotowując pracę konkursową, musiał zgromadzić obszerny materiał, będący potwierdzeniem faktów, doświadczeń ludzi bezpośrednio zaangażowanych w wydarzenia czasu stanu wojennego i nagrać reportaż radiowy zgodnie z założeniami gatunkowymi. Komisja poza tym zwracała szczególną uwagę na wartość historyczną i merytoryczną pracy, trafność tytułu oraz poprawność realizacji dźwiękowej. Praca włożona przez Mateusza w przygotowanie reportażu była zatem ogromna i wymagała od niego wiedzy historycznej i polonistycznej, wykraczającej znacznie poza program gimnazjum. Tym bardziej zatem cieszymy się z sukcesu naszego ucznia i gratulujemy zwycięstwa.

Opiekę merytoryczną nad Mateuszem sprawowała mgr Anna Korab. Podziękowania za udzieloną pomoc w przygotowaniu ucznia do konkursu składamy również mgr Magdalenie Baran.

Anna Korab


7.12.2015
KONKURS ORTOGRAFICZNY O PIÓRO DYREKTORA SZKOŁY
Foto
Regulamin:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas pierwszych gimnazjum.
2. Posiada formę dyktanda.
3. Konkurs składa się z dwóch etapów:
klasowego i szkolnego.
4. Etap klasowy przeprowadzony będzie przez nauczycieli uczących w danej klasie.
5. Etap szkolny, finałowy przeprowadzony będzie przez opiekuna konkursu panią mgr Nataszę Prokop.

6. Terminy:
a) klasowy - grudzień 2015 r.
b) finał - styczeń 2016 r.
5. Jury konkursu: Lucyna Bialic-Paściak, Natasza Prokop.
6. Dla zwycięzców oprócz tytułowego pióra przewidziane są atrakcyjne nagrody.

N.P.


29.10.2015
Podsumowanie IV edycji Konkursu Czytelniczego Mistrz Pięknego Czytania
Foto
W dniach 28 i 29 października 2015 r. w czytelni szkolnej już po raz czwarty odbył się konkurs czytelniczy Mistrz Pięknego Czytania. W tym roku do konkursu zgłosiło się 19 uczniów z gimnazjum i 20 z liceum. Uczniowie w sposób emocjonalny i ciekawy zaprezentowali wybrane przez siebie fragmenty ulubionych utworów literackich. Na widowni zasiedli uczniowie klasy 1b i 1c gimnazjum oraz 1b i 2f liceum. Publiczność żywo reagowała na prezentowane fragmenty utworów.

Jury konkursu gimnazjalnego w dniu 28 października 2015 r. przyznało uczestnikom następujące miejsca:
I miejsce - Amelia Probachta z kl. 1b
II miejsce - Szymon Ukraiński z kl. 3a
III miejsce - Nikodem Miszkurka z kl. 1b
Wyróżnione zostały uczennice: Blanka Hałoń z kl. 1c i Klaudia Kuś z kl. 2c.

Jury konkursu licealnego w dniu 29 października 2015 r. przyznało uczestnikom następujące miejsca:
I miejsce - Sylwia Banek z kl. 2f
II miejsce - Patryk Woźny z kl. 1b
III miejsce - Magdalena Inglot z kl. 3a

Wyróżnieni zostali: Adrian Gosztyła z kl. 3a, Patrycja Kijowska z kl. 3d oraz Monika Pacławska z kl. 2f.

Zdobywcy pierwszych miejsc konkursu będą reprezentować naszą szkołę w Podkarpackim Konkursie Pięknego Czytania, organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką i Radio Rzeszów.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział, a nagrodzeni dyplomy oraz nagrody książkowe, ufundowane przez Radę Rodziców naszej szkoły.

Władysława Sieczkowska Elżbieta Bazan22.10.2015

KONKURS POD HASŁEM
Kto zmaga się ze światem, zginąć musi w czasie, by żyć w wieczności...

S. Żeromski
Foto
O, wybudujcie domy, o, nazwijcie wreszcie
Polskę - Polską, nie krzywdą, a miłość - miłością.

Krzysztof Kamil Baczyński,
Polacy, 23.12 1942 r.

KONKURS POD HASŁEM
Kto zmaga się ze światem, zginąć musi w czasie, by żyć w wieczności...

S. Żeromski

CELE KONKURSU
1. Popularyzacja twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
2. Utrwalanie uczuć patriotycznych.
3. Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie.
4. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów.
5. Promowanie młodych talentów.

Formuła Konkursu obejmuje:
  • konkurs na prezentację multimedialną lub film o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim i pokoleniu Kolumbów,
  • konkurs plastyczny - plastyczna interpretacja wybranego wiersza K. K. Baczyńskiego (format prac A3, technika wykonania pracy jest dowolna).
  • konkurs poetycki - wiersz podejmujący temat zmagań człowieka z problemami współczesnego świata.


Regulamin konkursu


21.10.2015

Sukces Patrycji Cygan w Konkursie Historycznym z cyklu Historia i Życie
Foto
Patrycja Cygan, uczennica klasy 3a V Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie wzięła udział w X edycji Konkursu Historycznego z cyklu Historia i Życie pod hasłem Czas pokoju i radości w historii mojej małej ojczyzny, którego organizatorami byli: Fundacja Wiedza i Praktyka oraz Wydawnictwo Wiedza i Praktyka. Nasza uczennica napisała pracę na temat: Jeden z wielu - Władysław Strumski. Przygotowanie pracy wymagało od Patrycji umiejętności samodzielnego dotarcia do źródeł, wyciągnięcia wniosków i formułowania sądów. Uczennica musiała również znaleźć własny pomysł ujęcia wybranego tematu, przygotować przemyślany plan i konstrukcję pracy. Jury zadecydowało o przyznaniu Patrycji certyfikatu i zakwalifikowaniu naszej uczennicy do ostatniego etapu konkursu.

Opiekę merytoryczną nad uczennicą sprawowały panie: mgr Magdalena Baran i mgr Anna Korab. Gratulujemy sukcesu Patrycji i trzymamy kciuki za następne.

Już dziś jednak możemy powiedzieć, że jest zwyciężczynią, ponieważ obok sukcesu w rywalizacji z uczniami z całej Polski, dzięki podjęciu własnych poszukiwań i samodzielnemu poznawaniu przeszłości zdobyła to, co najważniejsze - wiedzę.

Magdalena Baran


29.09.2015
IV Edycja Konkursu Czytelniczego Mistrz Pięknego Czytania
Foto

IV Edycja Konkursu Czytelniczego Mistrz Pięknego Czytania
dla uczniów gimnazjum i liceum

Książka najbardziej moja...


Biblioteka szkolna ogłasza konkurs pt. Mistrz Pięknego Czytania, który odbędzie się w dniach 28 - 29 października 2015 r. w czytelni biblioteki szkolnej. Głównym zadaniem konkursowym jest przeczytanie fragmentu ulubionej książki i oczarowanie słuchaczy. Czas prezentacji nie może przekroczyć 3 minut. Przy ocenie Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę dykcję, poprawność językową oraz stronę emocjonalną przekazu. Uczestnictwo w konkursie należy zgłaszać do 19 października 2015 r. w bibliotece szkolnej. Komisja Konkursowa przyzna tytuły Mistrza i Wicemistrza Pięknego Czytania a wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. Finaliści zostaną zgłoszeni do Podkarpackiego Konkursu Pięknego Czytania, organizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną.

Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie, życząc miłych wrażeń.


Władysława Sieczkowska
Elżbieta Bazan

ARCHIWUM

Archiwum rok szkolny 2014/2015


Archiwum rok szkolny 2013/2014