Jubileusz
35-lecia V Liceum Ogólnokształcącego

i 55-lecia założenia Szkoły Podstawowej Nr 9 w RzeszowieZapisane w pamięci i sercu ...
Jubileusz Szkoły


Foto
13 października 2012 roku, w przeddzień Święta Edukacji, odbyła się w naszej szkole szczególna uroczystość. Złożyła się na nią 55. rocznica powstania Szkoły Podstawowej nr 9 i 35. rocznica założenia V Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Rzeszowie. Jubileusz zainaugurowała msza święta w kościele pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie, podczas której nastąpiło poświęcenie przez księdza proboszcza nowego sztandaru szkoły. Foto

Oficjalna cześć uroczystości odbyła się w Instytucie Muzyki URz. Uroczysta akademia zgromadziła przedstawicieli władz miasta, Kuratorium Oświaty, byłych dyrektorów i emerytów szkoły, absolwentów, rodziców, nauczycieli, pracowników i uczniów szkoły. Zaszczycili nas swoją obecnością wiceprezydent Rzeszowa Henryk Wolicki, dyrektor Wydziału Edukacji Zbigniew Bury, były nauczyciel V LO, przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec, wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Konrad Fijołek, radni miasta Mirosław Kwaśniak i Marcin Deręgowski, absolwent V LO, Kuratorium Oświaty reprezentowali Alina Pieniążek oraz Marek Kondziołka, były nauczyciel i wicedyrektor V LO, przewodnicząca ZNP Anna Szczołko, przewodnicząca Solidarności Oświaty i Wychowania Bogusława Buda oraz byli dyrektorzy szkoły: Józef Kłeczek, Aleksander Kuliński, Jan Franecki, Jan Kurp, Waldemar Łępa, Jan Stanisz i Jolanta Miąsik. Rozpoczynając akademię głos zabrał Dyrektor Szkoły mgr Wojciech Wilk, a potem niektórzy z zaproszonych gości. Nastąpiło też przekazanie sztandaru. Pani Dorota Lekki - przewodnicząca Rady Rodziców - w imieniu fundatorów: Rady Rodziców, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przekazała ten szczególny dar Dyrektorowi, który z kolei przekazał go uczniom. Ci, składając ślubowanie, przyrzekli uroczyście: szanować dobre imię Szkoły, przestrzegać wpajanych w Szkole zasad i ideałów i godnie ją reprezentować wobec społeczności. W czasie trwania akademii zostały również wręczone - wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom - nagrody. Następująca po części oficjalnej część artystyczna była wspomnieniem Patrona Szkoły Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i pokazem umiejętności akrobatów. Całość uroczystości prowadzili nauczyciele Mariola Kaczan i Mirosław Wierzbicki.
Foto
Po akademii przyszła pora na kolejną część Jubileuszu, mianowicie spotkanie Absolwentów w murach Szkoły połączone z oglądaniem Wystawy Jubileuszowej, na którą złożyły się kroniki, puchary i plansze zawierające zdjęcia z 55 lat istnienia Szkoły. Uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkową książkę: Zapisane w pamięci i w sercu... Księga Jubileuszowa 55-lecia Szkoły Podstawowej nr 9 oraz 35-lecia V Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie.
Foto
Uwieńczeniem Jubileuszu Szkoły był Bal Absolwenta, który odbył się w Villi Riviera i rwał do białego rana...