Zespół Szkół Sportowych w Rzeszowie
ul. Hetmańska 38


Raporty z ewaluacji


Uczniowie Optivum Net+   UONET+   firmy Vulcan


Dla Uczniów i RodzicówPrezentacja Rzeszów 2013

WspółpracaSiatkówkaLekkoatletyka

SiatkówkaSiatkówka
Biuletyn Informacji Publicznej


1.12.2017


Czterdzieści lat minęło jak jeden dzień

40 - lecie V Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.


40 - lecie powstania V LO to na pewno rocznica godna uczczenia w formie Jubileuszu. Uroczystość ta zyskała nietypową, rozbudowaną oprawę dzięki panu dyrektorowi, Wojciechowi Wilkowi.
Foto
Już od 13 listopada 2017 r. zaczęły się spotkania ze znanymi absolwentami i emerytowanymi nauczycielami. Uczniowie szkoły z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli w nich, śledząc losy i drogę do sukcesu swoich sławnych poprzedników. Adrian Woźny, Krzysztof Prendecki, Rafał Jonkisz, Andrzej Rzeszutek, Elżbieta Krzyśko, Marcin Wołowiec, Grzegorz Nalepa, Łukasz Szczoczarz, Krzysztof Szymański Jolanta Brudny, Małgorzata Bilska i Ewa Polak to niektórzy z zaproszonych gości - absolwentów Emerytowani nauczyciele, a wśród nich między innymi: Helena Gromska, Jan Kustra, Zdzisław Myrda, Zenon Skóra snuli ciekawe opowieści - wspomnienia, przywołując zabawne i wzruszające momenty z historii szkoły.
Foto
Odbyły się również jubileuszowe turnieje drużyn piłki siatkowej dziewcząt i chłopców oraz piłki nożnej, piłki ręcznej ze szkół rzeszowskich. Wydana została Księga Jubileuszowa pt. Mistrzynią życia jest przeszłość opracowana przez p. B. Szuper - Wisz, M. Zagórską, E. Bazan i E. Ostrowską.
Foto
Pięknym gestem pamięci były niewątpliwie wizyty na grobach nieżyjących już pedagogów. Delegacje młodzieży pod opieką p. M. Baran, A. Korab, W. Trześniowskiej - Wołowiec złożyły na grobach pamiątkowe wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.
Foto
22 listopada w kościele pw. MB Saletyńskiej została odprawiona msza św. w intencji społeczności szkolnej z okazji Jubileuszu.
23 listopada 2017 r. miało miejsce finałowe wydarzenie związane z obchodami 40 - lecia V LO w Rzeszowie. W nowej hali sportowej odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca tę rocznicę. Zgromadzeni w niej szacowni goście: przedstawiciele władz, duchowni, pracownicy szkoły, nauczyciele, także ci emerytowani, uczniowie i ich rodzice mieli okazję wysłuchać przemówień, życzeń i wspomnień, a potem obejrzeć część artystyczną przygotowaną przez młodzież.
Foto
Podczas części oficjalnej przygotowanej przez panie: Barbarę Pajer i Bożenę Wiater, a prowadzonej przez panią Małgorzatę Matuszkiewicz i pana Mirosława Wierzbickiego, w podniosłym stylu wypowiadali się między innymi: dyrektor szkoły, pan Wojciech Wilk, który przypomniał moment powstania V LO w Rzeszowie i najważniejsze wydarzenia z historii szkoły z uwzględnieniem roli jej kolejnych dyrektorów; wiceprezydent miasta, pan Stanisław Sienko; dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ks. Stanisław Słowik; w imieniu pani poseł Krystyny Wróblewskiej został odczytany list gratulacyjny; podkarpacki kurator oświaty, pani Małgorzata Rauch; przewodniczący sejmiku województwa podkarpackiego, Jerzy Cypryś; prezes oddziału ZNP w Rzeszowie, Anna Szczołko; wiceprzewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Agnieszka Galos. Następnie dyrektor ZSS, pan Wojciech Wilk, wręczył okolicznościowe pamiątki - podziękowania długoletnim pracownikom placówki,
Foto
a proboszcz parafii Matki Bożej Saletyńskiej, ks. Zbigniew Wal MS, poświęcił nowe tablice szkoły. Jednak największych emocji dostarczyła część artystyczna akademii przygotowana przez panie: Ewę Rozlach, Renatę Kuzicką i Annę Długosz. Motywy wspomnień i powrotów przewijały się przez kolejne punkty programu.
Foto
Były tańce, popisy akrobatek, śpiewy i skecze, ale wyjątkowy entuzjazm wzbudził taniec nauczycieli do piosenki: Bo jak nie my, to kto w układzie przygotowanym przez panią Dorotę Byjoś. Ciepło przyjęta została również piosenka Nie liczę godzin i lat w wykonaniu nauczycieli - emerytów. W hali zorganizowana została także wystawa fotografii i prezentacja multimedialna przybliżające ważne momenty z historii V LO. Ciekawą formę dekoracji stanowiły tradycyjne dzienniki lekcyjne, wydobyte z archiwum. Po uroczystej akademii w szkolnej stołówce odbył się bankiet dla gości i pracowników szkoły.
Foto
Te wszystkie wydarzenia, które złożyły się na obchody Jubileuszu 40 - lecia V Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego Szkoły Mistrzostwa Sportowego pozostaną na długo w pamięci uczestników. Stały się one wielkim świętem wszystkich, którzy wnieśli cząstkę swojej pracy, zaangażowania, a także serca w kształtowanie i rozwój szkoły, byli twórcami fragmentów, które złożyły się na całość pięknej historii V Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.


Dowodem pamięci i życzliwości pozostaną w dużej liczbie nadesłane okolicznościowe listy gratulacyjne i życzenia od osób indywidualnych, przedstawicieli różnych instytucji oraz placówek oświatowych.

Renata Kuzicka