Zespół Szkół Sportowych w Rzeszowie
ul. Hetmańska 38


Raporty z ewaluacji


Uczniowie Optivum Net+   UONET+   firmy Vulcan


Dla Uczniów i RodzicówPrezentacja Rzeszów 2013

WspółpracaSiatkówkaLekkoatletyka

SiatkówkaSiatkówka
Biuletyn Informacji Publicznej


Materiały dla nauczycieli
Zespołu Szkół Sportowych
w Rzeszowie


 1. Plany ewakuacji

  Plan ewakuacji w Zespole Szkół Sportowych w Rzeszowie

  Plan ewakuacji Hala Sportowa 2. Karta Nauczyciela
  DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 listopada 2019 r. Poz. 2215 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela


 3. Office 365


 4. Dokumenty do pobrania

  Karta uczestnictwa w zawodach sportowych

  Karta wyjścia na terenie Rzeszowa

  Karta wycieczki krajowej

  Karta wycieczki zagranicznej

  Wycieczka: Prośba rodzicow

  Wycieczka: Zgoda prawnych opiekunow  Formularze po wypadku ucznia
 5. Bezpieczny internet


  czytaj 6. Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2019-2020

 7. Konkursy przedmiotowe 2019-2020
 8. Pozyskiwanie środkow finansowych z puli Rady Rodziców
 9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna


 10. Odpowiedzialność nauczyciela 11. Publikacje nauczycieli: Absencja szkolna
 12. Publikacje nauczycieli: Sytuacje konfliktowe w szkole
 13. Publikacje nauczycieli: Uczeń zdolny 14. SZKOLENIE BHP Materiał_samokształceniowy
 15. Pierwsza pomoc materiały filmowe
 16. Zapewnić uczniom bezpieczeństwo... Wybrane uwarunkowania prawne organizacji bezpiecznej nauki, rekreacji i wypoczynku
 17. Muzeum Powstania Warszawskiego 18. Dziennik elektroniczny  (kliknij aby zlogować się)
  Uczniowie Optivum Net+   UONET+   firmy Vulcan umieszczony na platformie vEdukacja w Rzeszowie

  https://uonetplus.resman.pl/rzeszow


  Instrukcja: UONET+ Pierwsze logowanie
  Instrukcja: UONET+ Kopiowanie rozkladu z Excela

  Uwaga!
  Jeśli w arkuszu Excel nie są wypełnione wszystkie kolumny A, B, C, D, E, F to można kopiować tylko wybrane kolumny np. kolumna A (Temat lekcji) oraz kolumna C (Liczba godzin), kolumna D (Podstawa programowa)


 19. Dla zainteresowanych
  Platforma vEdukacja w Rzeszowie
  Baza Wiedzy Vulcan

 20. Logo szkoły


 21. Program CCleaner

  Aplikacja umożliwia, za pomocą jednego kliknięcia, wyczyszczenie pozostałości po surfowaniu w Internecie w tym listy odwiedzanych stron internetowych i pobieranych plików, ciasteczek (cookies) oraz tymczasowych plików internetowych. Ponadto CCleaner pozwala na opróżnienie zawartości kosza, systemowego schowka, listy ostatnio uruchamianych programów, listy ostatnio otwieranych dokumentów
  Pobierz Program CCleaner