Zespół Szkół Sportowych w Rzeszowie
ul. Hetmańska 38


Raporty z ewaluacji


Uczniowie Optivum Net+   UONET+   firmy Vulcan


Dla Uczniów i RodzicówPrezentacja Rzeszów 2013

WspółpracaSiatkówkaLekkoatletyka

SiatkówkaSiatkówka
Biuletyn Informacji Publicznej

ZARYS HISTORII SZKOŁY

Zobacz archiwalne fotografie z kroniki szkolnej

Pierwsi uczniowie przekroczyli mury naszej szkoły 1 września 1957 r. Była to wówczas Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rzeszowie, która powstała na nowobudowanym osiedlu mieszkaniowym przy ul. Obrońców Stalingradu (dzisiaj ul. Hetmańska) 38. Wyniki sportowe osiągane przez uczniów oraz zaangażowanie grona pedagogicznego spowodowały, że w 1973 r. decyzją władz oświatowych Rzeszowa placówka uzyskała status szkoły sportowej stopnia podstawowego od klasy IV do VIII. Dziewiątka skupiała dzieci i młodzież uczącą się i uprawiającą piłkę nożną, koszykówkę, akrobatykę i lekkoatletykę z terenu całego miasta.

W celu umożliwienia młodzieży dalszego rozwoju pasji sportowych oraz kontynuacji nauki 1 września 1977 r. utworzono i zlokalizowano w tym samym obiekcie V Liceum Ogólnokształcące. Znaleźli w nim miejsce zarówno absolwenci dziewiątki, jak i inni uczniowie. Z roku na rok wzrastała ilość uczniów V LO. Poszerzała się także oferta szkoły. Obok klas ogólnych o profilu sportowym powstawały klasy o profilach: biologiczno-chemicznym, matematycznym, językowym, humanistycznym i geograficzno-historycznym. W roku 1991 wstrzymano nabór do szkoły podstawowej, a od 1994 r. V LO stało się samodzielną szkołą ponadpodstawową. W 1997 r. szkoła otrzymała sztandar oraz nadano jej imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W roku 2005, w celu kontynuacji tradycji i sukcesów sportowych Szkoły Podstawowej Nr 9, przy V LO utworzono Gimnazjum Sportowe. W gimnazjum uczą się przyszli lekkoatleci, piłkarze, siatkarze i akrobaci. Powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

W 2009 r. obok klas sportowych w V LO utworzono klasy mistrzostwa sportowego w piłce siatkowej, szkoła zmieniła nazwę na V Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowego. W 2012 r. pojawiła się w szkole nowa dyscyplina – piłka ręczna.

W 2017 r. na bazie Gimnazjum Sportowego powstała Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 33, decyzją władz miejskich Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 zmienił nazwę na Zespół Szkół Sportowych.

Szkoła sportowa ciągle się rozwija, rozszerza zakres swojej działalności. Z dniem 1 września 2019 r. decyzją Rady Miasta Międzyszkolny Ośrodek Sportowy został włączony do Zespołu Szkół Sportowych w Rzeszowie. W związku z tym pracownicy MOS-u współtworzą teraz kadrę Zespołu Szkół Sportowych, a dyrektor ośrodka, pan mgr Grzegorz Gross, został wicedyrektorem szkoły. Mamy nadzieję, że bardzo dobra dotychczasowa współpraca rozwinie się w prężną działalność na rzecz rozwoju sportu wśród młodzieży naszego regionu.

Zespół Szkół Sportowych to szkoła, w której kształcenie ogólne połączono z ideami walki fair play obowiązującym w sporcie. Poczucie zdrowej rywalizacji i wzajemnego poszanowania procentuje pozytywną atmosferą panującą w szkole, dzięki której każdy może realizować swoje pasje i zainteresowania. Ambicją szkoły było i jest osiąganie przez uczniów jak najlepszych wyników w nauce oraz wychowanie ich na dojrzałych obywateli nowoczesnego społeczeństwa.

DYREKTORZY SZKOŁY:
Stanisława Klinowska 1957-1960
Józef Brzeżański 1960-1967
Zbigniew Tołoczyński 1967-1969
Józef Kłeczek 1969-1970
Lidia Połomska 1970-1972
Augustyn Ochęduszko 1972-1976
Jan Franecki 1976-1979
Aleksander Kuliński 1979-1985
Jan Franecki 1985-1990
Jan Kurp 1990-1995
Waldemar Łępa 1995-1996
Jan Stanisz 1996-2004
Jolanta Miąsik 2004-2009
Wojciech Wilk 2009-